09 apr 2024

Kalkylhäfte 2024

 

Kalkylhäften finns till försäljning!

1 häfte inkl porto 200kr + moms
2 -> 100kr/st + moms porto tillkommer!

För att beställa kalkylhäften mejla till kalkyl@skanesmaskinstationer.se 

13 feb 2024

Temadag & Årsmöte 2024


KALLELSE

Medlemmar i Föreningen Skånes Maskinstationer kallas härmed till ordinarie årsstämma 29 februari 2024 på Swedish Agro Machinery,
Södra Industrigatan 14, 274 30 Skurup

Program
9,15 Drar vi igång med kaffe och fralla
10,00 Lena Andersson Gröna Arbetsgivare
11,15 NPA Plast AB
11,45 Danske Bank – Räntor?
12,15 Lunch
13,00 Yara – Styrfiler, precisionsodling
13,30 DME – Ceettars arbete
14,00 Swedish Agro Machinery – Vall & traktor
14,30 Eftermiddagsfika
15,00 Årsstämma

Anmälan senast 14 februari 2024 till anmalan@skanesmaskinstationer.se , vid frågor kontakta Börje Gustavsson 0708-963500. I anmälan behöver framgå om du tänker närvara vid förmiddagsfika (9,15), lunch och eftermiddagsfika då vi använder catering av maten, även allergier. För anmälda som uteblir faktureras kostnaden.

Medlemmar som ev. vill avsäga sig sina uppdrag skall ha gjort detta senast den 1 februari 2024 till valberedningens ordf. Bo Persson, Hemdalavägen 6, 276 56 Hammenhög. hemdala@hotmail.com.
Även synpunkter på nyval kan lämnas.

Ev. motioner sändes till ordf. Joachim Grahn på info@grahnsmaskintjanst.se

09 okt 2023

APV Utbildning 15% för våra medlemmar

APV

Kursen är för dig som arbetar med vägarbete på allmänna vägar. Utbildningen tar upp regler för säkerheten vid vägarbete, som gäller där Trafikverket är väghållare och hur reglerna ska tillämpas vid olika typer av arbeten. Kursen innehåller också mer allmänna trafiksäkerhetsfrågor.

Efter utbildningen skall deltagaren ha den förståelse, kännedom och kunskap som behövs för att på ett betryggande sätt uppfylla säkerhets- och arbetsmiljökraven.

Intyget är giltigt 4 år.

OBS! Tänk på att detta kan vara ett krav vid kommande snöjour etc.

Med vänliga hälsningar

Ida Mossheden
Utbildningskoordinator
070-912 85 04

18 jul 2023

Holmer visning samt oktoberfest

Den 28 oktober 2023 inbjudes medlemmar i FSM för Holmer visning samt Oktoberfest på
Annelunds Gård Sandby 182, Södra Sandby
Visning av Holmer T5-40 i fält påbörjas kl. 15,30 med lite mingel och
följs av oktoberfest kl. 17,00.
Lämplig klädsel för kvällen är lederhosen =)
Anmälan görs på mejl till anmalan@skanesmaskinstationer.se, i anmälan behöver framgå eventuella allergier
samt vad man önskar att äta. Menyn består av traditionell schweinshaxe eller wienerschnitzel med tillbehör.
Kostnaden är 400kr per person och kommer att faktureras i förskott.
Dryck kommer att finnas till självkostnadspris och betalas på plats.
Begränsat antal platser så först till kvarn gäller.  

15 maj 2023

Kalkylhäfte 2023

Kalkylhäften finns till försäljning!

1 häfte inkl porto 200kr + moms
2 -> 100kr/st + moms porto tillkommer!

För att beställa kalkylhäften mejla till kalkyl@skanesmaskinstationer.se 

19 jan 2023

Årsstämma 11 Mars 2023

KALLELSE
Medlemmar i Föreningen Skånes Maskinstationer kallas härmed till ordinarie årsstämma 11 mars 2023 på Höörs Gästgifwaregård, Gamla torg 4, 243 30 Höör

Program
11,00 – 12,00 Lena Andersson Gröna Arbetsgivare
Huvudpunkten kommer vara nya anställningsavtal
12,00 – 13,00 Lunch serveras till självkostnadspris 150kr
13,00 – 13,20 Blinto
13,20 – 13,40 Telenor
14,00 – 14,50 Swedish Agro Machinery
15,00 – 15,15 Eftermiddagskaffe
15,15 – 17,00 Stämma
18,00 – 18,30 Mingel med drink
18,30 Stämmomiddag med dans följt av nattamat som delvis sponsras av Swedish Agro Machinery, Telenor & Blinto

Damprogram: SPA
Önskar man hellre boka en behandling själv till självkostnadspris bifogas länk i mejlet till behandlingar man själv bokar på spa@hoorsgastis.se

Anmälan senast 19 februari 2023 till anmalan@skanesmaskinstationer.se , vid frågor kontakta Börje Gustavsson 0708-963500. I anmälan behöver framgå om du tänker närvara vid lunch, eftermiddagsfika samt stämmomiddagen.

Sista anmälan för övernattning har löpt ut, önskar ni boka rum får detta göras på telefon till Höörs Gästgifwaregård 0413-22010, uppge att det är Föreningen Skånes Maskinstationers årsstämma.
Allergier måste anmälas omgående.

Medlemmar som ev. vill avsäga sig sina uppdrag skall ha gjort detta senast den 22 januari 2023 till valberedningens ordf. Bo Persson, Hemdalavägen 6, 276 56 Hammenhög. hemdala@hotmail.com.
Även synpunkter på nyval kan lämnas.

Ev. motioner sändes till ordf. Joachim Grahn på info@grahnsmaskintjanst.se

08 jan 2023

Temadag 31/1 med tema växtskydd

Temadag 31/1

Föreningen Skånes Maskinstationer inbjuder härmed medlemmar och medarbetare till en växtskyddsdag som anornas på Swedish Agro Machinery, Södra Industrigatan 14, 274 30 Skurup

Växtskyddsdagen är 31/1–23 kl. 10 -15 och kommer innehålla föredrag från Jordbruksverket, Dataväxt, Bayer, BASF, Adama, Swedish Argo.
Jordbruksverket kommer att prata om nya bestämmelser

Dagen startar med fralla och kaffe 9,30 och rundvisning sedan serveras lunch.

Anmälan görs senast 24/1 men det är begränsat antal platser så först till kvarn gäller. Anmälan görs till anmalan@skanesmaskinstationer.se

Länk till PDF nedan!

Växtskyddsdag 31 Januari