Vi förstår att jordbruk är en passion för våra medlemmar och det är det även för oss.

Här kan ni få lite mer information om vilka som sitter i styrelsen i föreningen.

Styrelsen har även en mejl som når alla styrelsen@skanesmaskinstationer.se

 


Joachim Grahn
Ordförande
E-post: info@grahnsmaskintjanst.se
Tel: 0705 47 54 21

Jens Berg
Vice Ordförande
E-post: roalovab@telia.com
Tel: 0705-734010


Börje Gustavsson
Ledamot, Intendent
E-post: ssm_ab@hotmail.com
Tel: 0708-96 35 00

Thomas Nilsson
Ledamot
E-post: thomas@nmab.nu
Tel: 0708-444430

Tomas Andersen
Ledamot
E-post: info@bjorkerod.se
Tel: 0706-34 71 20

Sten Segerslätt
Ledamot
E-post: rosenhallenergiab@gmail.com
Tel: 0708-243351

Per-Olof Martinsson
Ledamot, Sekreterare
E-post: ckmartinsson@hotmail.com
Tel: 070-576 12 02


Max Karlsson
Suppleant 
E-post: maxkarlsson7810@gmail.com
Tel: 0730-846406

Andreas Fredriksson
Suppleant
E-post: farmac@live.se

Emma Gustavsson
Suppleant
E-post: emma@ssmab.nu
Tel. 0738-034127

Christian Lundkvist
Suppleant, Vice Intendent
E-post: sandby17@telia.com
Tel. 0708-510488

Valberedningens ordförande

Bo Persson
Valberedningens Ordförande
E-post: hemdala@hotmail.com
Tel: 0706-344034

Paul Pettersson
Revisor
E-post: tranberg@msn.com
Tel: 070-844 71 89

Jörgen Nilsson
Revisor
E-post: tureholm@osterlen.tv
Tel: 0410-232 09

Emma Gustavsson
Kassör
E-post: ekonomi@skanesmaskinstationer.se
Tel: 0738-034127

img_divider