Vi förstår att jordbruk är en passion för våra medlemmar och det är det även för oss.

Här kan ni få lite mer information om vilka som sitter i styrelsen i föreningen.

 


Sven Svensson
Ordförande
E-post: sven@svenssonsmaskinstation.se
Tel: 0708-30 86 90

 

Joachim Grahn
Vice ordförande
E-post: info@grahnsmaskintjanst.se
Tel: 0705 47 54 21


Börje Gustavsson
Ledamot, Intendent
E-post: ssm_ab@hotmail.com
Tel: 0708-96 35 00

Kjell Göran Nilsson
Ledamot
E-post: kjelle102@hotmail.com
Tel: 0706-77 05 31

Tomas Andersen
Ledamot
E-post: info@bjorkerod.se
Tel: 0706-34 71 20

Jens berg
Ledamot
E-post: roalovab@telia.com
Tel: 070-573 31 54


Viktor Persson
suppleant styrelsen
E-post: viktor.vallbyhannas@gmail.com
Tel: 070-5820034

Per Hartler
Suppleant
E-post: p.hartler@glocalnet.net
Tel: 070-946 96 21

Ola Sassersson
Suppleant
E-post: o.sassersson@telia.com
Tel: 070-814 87 19

Magnus Ingesson
Suppleant
E-post: magnusingesson@hotmail.com
Tel: 070- 857 09 34

Valberedningens ordförande

Per-Olof Andersson
E-post: a.per-olof@telia.com
Tel: 070-592 40 65

Per-Olof Martinsson
Sekreterare
E-post: ckmartinsson@hotmail.com
Tel: 070-576 12 02

Paul Pettersson
Revisor
E-post: tranberg@msn.com
Tel: 070-844 71 89

Jörgen Nilsson, Tureholm
Revisor
E-post: tureholm@osterlen.tv
Tel: 0410-232 09

Emma Gustavsson
Kassör
E-post: emma@ssmab.nu

Tel: 0738-034127

img_divider