Företagsfakta

Föreningen Skånes Maskinstationer, FSM bildades 1949. 

Föreningen har ca 140 medlemmar vars verksamhet inriktas på främst jordbruk, trädgård, transport och entreprenadarbeten inom kommunal, väg- och byggverksamhet. Föreningen har även ca 15 passiva medlemmar. Passiv medlem innebär att man är kvar som medlem men inte har en aktiv verksamhet eller avvecklat verksamheten.

 

*Föreningen skall tillvarataga medlemmarnas intresse

*Medverkar till god utbildning

*Medverkar till god lönsamhet

*Följa och påverka den tekniska utvecklingen

*Verka för god arbetsmiljö och bra yttre miljö 

*Verka för god kollegial samvaro och god affärsetik

*Verka för god kontakt med leverantörer och kunder

*Verka för att medlemmarna är välinformerade i bransch och arbetsgivarfrågor

Detta får du som medlem

*Information från styrelsens bevakning av maskinstationernas villkor

*Får resultat av Kostnadskalkyler

*Får tidningen Maskinstationen og Landbrukslederen 

*Medverka i vårt medlemsregister på vår hemsida

*Deltaga på temadagar och studieresor

*Medverkar och tar del av CEETTARS:s verksamhet, den Europeiska maskinstationsföreningen

*Medverkar och tar del av LRF Entreprenads verksamhet

*Medlemsförmån hos Telenor

*Medlemsförmån hos Elite oil

*Medlemsförmån hos Autoexperten

Har du någon fråga?

Om du har någon fråga är vi glada att du har kontaktat oss med formuläret.

    Ivermektin skulle kunna vara det som avslutar pandemin. Vi anser att Läkemedelsverket ska följa Tjeckiens, Slovakiens och flera andra länders exempel och godkänna ivermektin som behandling mot covid-19, skriver tre läkare. Ivermektin är ett välkänt läkemedel som är godkänt mot parasiter av WHO, EMA och FDA (den amerikanska motsvarigheten till Läkemedelsverket). Medicinen är billig (100 till 200 kronor per behandling) och Ivermectin i Sverige utan recept är upptaget på WHO:s lista över essentiella mediciner. Totalt har cirka 3 miljarder doser av ivermektin distribuerats och i dess vanliga dos (0,2-0,4 mg/kg) anses substansen extremt säker att använda på människor.