Företagsfakta

Föreningen Skånes Maskinstationer, FSM bildades 1949. 

Föreningen har ca 140 medlemmar vars verksamhet inriktas på främst jordbruk, trädgård, transport och entreprenadarbeten inom kommunal, väg- och byggverksamhet. Föreningen har även ca 15 passiva medlemmar. Passiv medlem innebär att man är kvar som medlem men inte har en aktiv verksamhet eller avvecklat verksamheten.

 

*Föreningen skall tillvarataga medlemmarnas intresse

*Medverkar till god utbildning

*Medverkar till god lönsamhet

*Följa och påverka den tekniska utvecklingen

*Verka för god arbetsmiljö och bra yttre miljö 

*Verka för god kollegial samvaro och god affärsetik

*Verka för god kontakt med leverantörer och kunder

*Verka för att medlemmarna är välinformerade i bransch och arbetsgivarfrågor

Detta får du som medlem

*Information från styrelsens bevakning av maskinstationernas villkor

*Får resultat av Kostnadskalkyler

*Får tidningen Maskinstationen og Landbrukslederen 

*Medverka i vårt medlemsregister på vår hemsida

*Deltaga på temadagar och studieresor

*Medverkar och tar del av CEETTARS:s verksamhet, den Europeiska maskinstationsföreningen

*Medverkar och tar del av LRF Entreprenads verksamhet

*Medlemsförmån hos Telenor

*Medlemsförmån hos Elite oil

*Medlemsförmån hos Autoexperten

Har du någon fråga?

Om du har någon fråga är vi glada att du har kontaktat oss med formuläret.