Vad vi kan erbjuda medlemmar

*Information från styrelsens bevakning av maskinstationernas villkor
*Få resultat av Kostnadskalkyler
*Få tidningen Maskinstationen og Landbrukslederen
*Medverka i vårt medlemsregister på vår hemsida
*Deltaga på temadagar och studieresor
*Medverka och tar del av CEETTARS:s verksamhet, den Europeiska maskinstationsföreningen
*Medverka och tar del av LRF Entreprenads verksamhet
*Medlemsförmån hos Telenor
*Medlemsförmån hos Elite oil
*Medlemsförmån hos Autoexperten
*Medlemsförmån hos TRS Truck & Maskinutbildning AB
*Medlemsförmån på utbildningar hos Tommy Nordbergh Maskin & Transport AB

Bli Medlem

Senaste inlägg Mer Nyheter

Om Vår Förening

Föreningen Skånes Maskinstationer, FSM bildades 1949. 

Föreningen har ca 140 medlemmar vars verksamhet inriktas på främst jordbruk, trädgård, transport och entreprenadarbeten inom kommunal, väg- och byggverksamhet. Föreningen har även ca 15 passiva medlemmar.

Passiv medlem innebär att man är kvar som medlem men inte har en aktiv verksamhet eller avvecklat verksamheten.

Mer om oss

Kontakt formulär

  Varför ska du välja oss?

  Bli medlem
  Stödjer maskinstationernas marknadsföring
  Bli medlem
  Följa och påverka den tekniska utvecklingen
  Bli medlem
  Verka för att medlemmarna är välinformerade i bransch och arbetsgivarfrågor
  Bli medlem
  Medverkar till god utbildning
  Bli medlem
  Verka för god arbetsmiljö och bra yttre miljö
  Bli medlem
  Medverka till god lönsamhet
  Bli medlem
  Verka för god kollegial samvaro och god affärsetik
  Bli medlem
  Verka för god kontakt med leverantörer och kunder