Temadag & Årsmöte 2024


KALLELSE

Medlemmar i Föreningen Skånes Maskinstationer kallas härmed till ordinarie årsstämma 29 februari 2024 på Swedish Agro Machinery,
Södra Industrigatan 14, 274 30 Skurup

Program
9,15 Drar vi igång med kaffe och fralla
10,00 Lena Andersson Gröna Arbetsgivare
11,15 NPA Plast AB
11,45 Danske Bank – Räntor?
12,15 Lunch
13,00 Yara – Styrfiler, precisionsodling
13,30 DME – Ceettars arbete
14,00 Swedish Agro Machinery – Vall & traktor
14,30 Eftermiddagsfika
15,00 Årsstämma

Anmälan senast 14 februari 2024 till anmalan@skanesmaskinstationer.se , vid frågor kontakta Börje Gustavsson 0708-963500. I anmälan behöver framgå om du tänker närvara vid förmiddagsfika (9,15), lunch och eftermiddagsfika då vi använder catering av maten, även allergier. För anmälda som uteblir faktureras kostnaden.

Medlemmar som ev. vill avsäga sig sina uppdrag skall ha gjort detta senast den 1 februari 2024 till valberedningens ordf. Bo Persson, Hemdalavägen 6, 276 56 Hammenhög. hemdala@hotmail.com.
Även synpunkter på nyval kan lämnas.

Ev. motioner sändes till ordf. Joachim Grahn på info@grahnsmaskintjanst.se