APV

Kursen är för dig som arbetar med vägarbete på allmänna vägar. Utbildningen tar upp regler för säkerheten vid vägarbete, som gäller där Trafikverket är väghållare och hur reglerna ska tillämpas vid olika typer av arbeten. Kursen innehåller också mer allmänna trafiksäkerhetsfrågor.

Efter utbildningen skall deltagaren ha den förståelse, kännedom och kunskap som behövs för att på ett betryggande sätt uppfylla säkerhets- och arbetsmiljökraven.

Intyget är giltigt 4 år.

OBS! Tänk på att detta kan vara ett krav vid kommande snöjour etc.

Med vänliga hälsningar

Ida Mossheden
Utbildningskoordinator
070-912 85 04