Kallelsen till årsmötet har gått ut via mejl, har du inte mottagit något mejl så hör av dig på styrelsen@skanesmaskinstationer.se

Årsmöte 2022
Kallelse

Medlemmarna i Föreningen Skånes Maskinstationer kallas härmed till ordinarie årsstämma som kommer
att vara digital den 15 februari
2022 kl 14.00 med uppkoppling från 13.30.
Det kommer mejlas ut en länk och instruktioner till mötet i god tid innan, senast dagen innan.
Tänk på att även kolla i skräpposten.

 

Medlemmar som eventuellt vill avsäga sina uppdrag skall ha gjort detta senast den 30 januari 2022
till valberedningens ordförande Bo Persson
Hemdalavägen 6, 276 56 Hammenhög. hemdala@hotmail.com

Även synpunkter på nyval kan lämnas.

 

Eventuella motioner sändes till Ordförande Joachim Grahn, Åhuskärrvägen 42 296 92 Yngsjö.
Eller på mejl styrelsen@skanesmaskinstationer.se
senast den 10 februari 2022.

 

Hjärtligt välkommen på årets digitala årsstämma
Styrelsen