Om FSM

Föreningen Skånes Maskinstationer

Föreningen Skånes Maskinstationer, FSM, bildades 1949
Föreningen har 180 medlemmar vars verksamhet inriktas på främst
jordbruk, trädgård, transport och entreprenadarbeten inom
kommunal, väg- och byggverksamhet.

• Stödjer maskinstationernas marknadsföring
• Medverkar till god utbildning
• Medverka till god lönsamhet
• Följa och påverka den tekniska utvecklingen
• Verka för god arbetsmiljö och bra yttre miljö
• Verka för god kollegial samvaro och god affärsetik
• Verka för god kontakt med leverantörer och kunder
• Verka för att medlemmarna är välinformerade i bransch och arbetsgivarefrågor

Detta får du som medlem

• Information från styrelsens bevakning av maskinstationernas villkor

• Får Resultat av Kostnadskalkyler
• Får tidningen Maskinstationen og Landbrukslederen
• Medverkar i vår katalog och medlemsmatrikel
• Deltaga på temadagar och studieresor
• Medverkar och ta del av Landsföreningen Sveriges Maskinstationers verksamhet

• Medverkar och ta del av CEETTAR:s, verksamhet, den Europeiska maskinstationsföreningen