Bli medlem

Lite information om medlemskap i Föreningen Skånes Maskinstationer.

Medlemsavgiften är 30 kr per år.
Vi har en serviceavgift baserad på antal motorenheter, vilket är det antal självgående maskiner medlemmen har.

1-5 enheter 1 575 kr
5-10 enheter 2 175 kr
fler än 11 enheter 2 775 kr

Vill du ha mer information kontakta ordföranden eller någon styrelsemedlem som finns under styrelse.

Du får upp en medlemsansökan via länken nedan. Skriv ut ansökan, fyll i skriv under och skicka till.
Sven Svensson
Östra Värlinge
231 94 Trellborg

pdf Ansökan om medlemskap