Kurs: Arbete på väg

12 oktober, 2018

Kurs Arbete på väg nivå 1 och 2

den 30 oktober kl 17,30

Slimminge Bygdegård, Janstorp.

OBS, Obligatorisk anmälan med deltagarnas namn och födelsenummer.

Anmälan till Sven Svensson tel. 070-830 86 90

sven@svenssonsmaskinstation.se.

eller Anders Andersson som även besvarar frågor 070-262 52 38Styrelsemöte den 11 september.

1 september, 2018

Föreningen Skånes Maskinstationer håller styrelsemöte tisdagen den 11 september.

Styrelsen tar gärna upp ärende som anmäls till styrelsen i förväg.

Kontakta ordförande Sven Svensson. tel. 070-8308690

eller på mail: sven@svenssonsmaskinstation.se

Det går även bra att kontakta styrelseledamöter, Se telefon nr och mailadresser under kontakter på hemsidan.Insamling av betblast

11 juli, 2018

På grund av rådande torka och bristsituation på foder undersöks möjligheterna för insamling av betblast i samband med beskörd.

Tacksam om de maskinstationer som har denna möjlighet kontaktar undertecknad snarast. Därefter föres maskinstationerna in på nedanstående lista.

LRF och myndigheter arbetar för att minimera skadorna med foderbrist.

Ordförande Sven Svensson

mail: sven@svenssonsmaskinstation.se

Tel. 070-830 86 90

Maskinstationer som har möjlighet att samla blast

Listan kompletteras efterhand:

Vallby-Hannas Maskinstation HB Bo Persson tel 070-634 40 34

Medlem FSM

Reab Rosenhälls Gård AB. Sten Segerslätt 070-824 33 51

Medlem FSM

Ripa System, Leif Ripa 070-594 01 00

Medlem FSM

Södra Sandby Maskinstation AB, Börje Gustavsson 070-896 35 00

Medlem FSM

Dockarps Maskinstation AB, Anders Andersson 070-627 40 49

Medlem FSM

Håkan Svensson, Ravlunda. 0709-900935.

Tidalas Maskinstation. Per Olof Tidala. 070-673 01 04

medlem FSM

Kristian Mårtensson. Borrby, 070-590 92 03

Lars Birgersson, Björkdala Gård, Allerum. tel. 070-651 50 86